Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

40.557 estudiants de Catalunya s’han matriculat a la Prova d’Accés a la Universitat (PAU)

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

Les proves es tornen a fer en tres dies un cop superada la fase d’emergència provocada per la COVID-19 en edicions anteriors

Un total de 40.557 estudiants (39.775 el 2021) s’han matriculat enguany a la prova d’accés a la universitat (PAU) que tindrà lloc els dies 14, 15, i 16 de juny.

Les proves d’enguany tornen al format previ a la situació de pandèmia provocada per la COVID-19 i es faran al llarg de tres dies. Segons les instruccions de les autoritats sanitàries, l’ús de la mascareta no té caràcter obligatori però atès que durant les proves s’està en espais tancats amb concentració de persones, se’n recomana l’ús mentre duri la prova, tant dins de l’aula com en l’accés a aquesta i passadissos.

En l’àmbit acadèmic, es mantindran les adaptacions adoptades en la convocatòria de 2020 que flexibilitzen l’optativitat en la tria de les preguntes per part de l’alumne.

Del total d’alumnes matriculats, 32.172 són estudiants amb matrícula ordinària que han acabat aquest curs escolar el batxillerat; 4.612 són de matrícula lliure (procedents de batxillerat d’altres anys que no van fer les PAU, que volen millorar la seva nota o que només examinen assignatures de la fase específica); i 3.773 són estudiants provinents de cicles formatius de grau superior que s’examinen d’alguna assignatura en la fase específica.

Entre els alumnes de matrícula ordinària, és a dir, els estudiants que han seguit el segon de batxillerat en el curs escolar 2021-2022, la xifra d’alumnat que farà les proves PAU és lleugerament superior a la de l’any passat: 32.172 estudiants aquesta convocatòria enfront els 31.821 del 2021. També el percentatge d’aprovats de batxillerats és força coincident: enguany ha aprovat el batxillerat un 79,03% dels matriculats a segon curs (46.486) enfront del 79,86% del 2021, en què la matrícula a segon de batxillerat va ser de 46.194 estudiants.

Pel que fa a l’alumnat de matrícula lliure, que va obtenir el títol de batxillerat en anys anteriors, només es constata un lleuger increment en el col·lectiu d’estudiants que repeteixen PAU (fase general) per millorar nota i que ha augmentat passant dels 410 de l’any 2021 als 450 de la present convocatòria. En la resta de perfils, el nombre d’inscrits és també superior al de l’any passat:

-els alumnes lliures matriculats només d’alguna matèria de la fase específica són 3.534 (3.181 el 2021)

-els qui repeteixen PAU perquè la van suspendre són només 460 (415 el 2021)

-i també són més els inscrits com a estudiants que han realitzat el 2n de batxillerat estranger (168 enfront dels 132 el 2021)

Estructura de la PAU

Les PAU es divideixen en dues fases: la fase general, que és obligatòria i consta d’un total de cinc exàmens, i la fase específica, que és voluntària per a tots els perfils d’estudiants i serveix per pujar nota. En la fase general, els alumnes s’examinen de quatre matèries comunes (Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, i Història) i una matèria a escollir entre les matèries comunes d’opció del batxillerat. Així, els estudiants poden escollir entre Fonaments de les Arts, Llatí, Matemàtiques i Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials.

Els alumnes que obtinguin un 5 de mitjana entre la nota de batxillerat i la qualificació obtinguda en la fase general de les proves hauran superat les PAU i, per tant, tindran nota d’accés a la universitat. En aquest càlcul, la nota de batxillerat té un valor del 60% mentre que la fase general té un valor del 40%, sempre que l’alumne obtingui una qualificació mínima de 4 en la mitjana dels cinc exàmens que integren la fase general.

En la fase específica, que poden fer tant els alumnes de batxillerat com els procedents de cicles formatius de grau superior, els estudiants poden examinar-se de fins a tres matèries de modalitat que trien entre 22 assignatures. Amb les dues millors qualificacions, un cop ponderades, es calcula la nota d’admissió que pot arribar fins als 14 punts. La ponderació es realitza en funció de les matèries vinculades als estudis que es vulguin cursar i perquè una matèria sigui ponderada ha d’haver estat qualificada amb una nota igual o superior a 5 punts.

La validesa de la qualificació obtinguda en la fase general de les PAU és indefinida. Pel que fa a les notes obtingudes en les matèries examinades com a fase específica caduquen als dos anys. D’altra banda, en el procés de preinscripció universitària –que determina l’accés als estudis universitaris escollits– l’assignatura de modalitat examinada a la fase general també es tindrà en compte en la ponderació de la fase específica. Per tant, els estudiants poden examinar-se de fins a tres assignatures a la fase específica, però tindran fins a quatre notes per a ponderar, de les quals s’escolliran les dues millors qualificacions.

Tribunals

Els alumnes estaran distribuïts arreu del territori en una seixantena de poblacions que acolliran un total de 207 tribunals, quasi tots ells en campus universitaris de la Universitat de Barcelona (UB), Universitat Autònoma (UAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat de Girona (UdG), Universitat de Lleida (UdL) i Universitat Rovira i Virgili (URV), així com en alguns centres de secundària on habitualment s’han fet PAU d’altres anys.

L’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (Dislèxia/TDA-TDAH), que hagi sol·licitat examinar-se en tribunal ordinari específic (TOE) i disposi de carta d’acceptació amb resolució favorable, s’examinarà en el mateix tribunal que la resta d’alumnat del seu centre, agrupats, si escau, en una mateixa aula, donat que aquest col·lectiu d’alumnes disposa de dues hores per a realitzar cada examen  i, en el cas d’alumnat dislèctic, s’apliquen criteris especials de correcció en les matèries de llengua.

Notícia anterior
Notícia posterior

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere