Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

XVIII Convocatòria d’ajuts a PROJECTES D’INVESTIGACIÓ o de DIFUSIÓ CULTURAL de l’Institut Ramon Muntaner

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

L’Institut Ramon Muntaner (IRMU) té oberta  la XVIII Convocatòria d’ajuts a projectes d’investigació o de difusió cultural

Mitjançant aquesta convocatòria d’ajuts, l’IRMU vol donar suport a projectes de recerca i de difusió cultural d’àmbit local i comarcal en català o aranès i vol fomentar la creació de xarxes d’investigació o de difusió cultural que impliquin diferents entitats en un projecte comú.

Els projectes d’investigació o de difusió cultural han d’haver finalitzat el 15 de novembre de 2023. Econòmicament caldrà que es justifiquin amb despeses corresponents de l’any de concessió. Si són projectes de llarga durada i pensats en diferents fases, s’haurà de presentar una sol·licitud per cada fase que es vulgui realitzar, i s’ha de presentar de forma independent en diferents convocatòries. Es poden presentar fins a un màxim de 3 fases d’un mateix projecte. Es valorarà positivament la col·laboració amb altres organismes. La temàtica és oberta, tot i que en aquesta convocatòria es valoraran especialment els projectes vinculats a temes de patrimoni etnològic i de patrimoni industrial.

Poden optar a aquesta convocatòria:

-Els centres i instituts d’estudis.

-Els ateneus federats. 

-Les entitats que formen part de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial (OPEI).

-Els investigadors individuals que comptin amb el suport de dues o més entitats, sempre que proposin un projecte relatiu al patrimoni cultural, natural, històric, artístic, etnogràfic, arxivístic, industrial o arqueològic (queden excloses d’aquesta convocatòria les intervencions arqueològiques), a la literatura, a la llengua, a l’art, a la geografia, a l’educació, a la integració social, als factors de desenvolupament econòmic o a temes mediambientals, i que el tal projecte tingui relació amb un àmbit territorial local, supracomarcal, intercomarcal o de regió/vegueria.

La quantia de cada ajut oscil·larà entre un mínim de 1.500 € i un màxim de 4.000 €, en funció dels criteris d’avaluació exposats a l’apartat 10 de les bases de la convocatòria. En cap cas se superarà el 70% del pressupost total.

El termini de presentació de sol·licituds per aquesta convocatòria d’ajuts acaba el divendres 16 de setembre de 2022. Passada aquesta data només s’admetran aquelles sol·licituds que presentin el registre de sortida de correus que certifiqui que van ser enviades dins del termini.

La documentació sol·licitada juntament amb l’annex de les bases de la convocatòria ha de ser  enviada prioritàriament per correu electrònic i signada digitalment. En cas que el centre no disposi de signatura digital s’haurà d’enviar obligatòriament per correu postal i per correu electrònic.

El Patronat de l’IRMU serà l’encarregat de resoldre la concessió de les subvencions. El Patronat nomenarà una comissió que serà l’encarregada de presentar una proposta de resolució després d’examinar les sol·licituds arribades. El veredicte, que serà inapel·lable, es notificarà per escrit i a través de la web de l’IRMU, als centres interessats la primera quinzena de gener de 2023.

L’ajut compta amb el suport del Programa de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya, de la Direcció General de Cultura Popular, de l’Associacionisme Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC).

BASES (pdf) … clicar aquí

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere