Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Nou enfocament de la Policia de la Generalitat de Catalunya – Mossos d’Esquadra en la prevenció i detecció de processos de radicalització violenta ampliant la xarxa de col·laboració comunitària i institucional

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

Amb la voluntat d’abordar els extremismes violents, es promou la intervenció preventiva sobre aquests processos mitjançant un sistema de treball transversal basat en la prevenció i la detecció

Els nous espais de coordinació que es preveu impulsar són amb la protecció de la infància i la joventut, amb els Agents Rurals, amb les comunitats religioses i associatives i amb els serveis socials. Fins ara s’ha treballat intensament amb la comunitat educativa, amb les policies locals i amb els professionals de l’àmbit d’execució penal

 Es posa en marxa una campanya de comunicació per informar la ciutadania sobre aquests processos, explicar la feina de la policia i ajudar a identificar i gestionar possibles situacions en aquest àmbit

L’enfocament es fonamenta en la doctrina en matèria contraterrorista de la Unió Europea i en el sistema de treball que els Mossos d’Esquadra promouen a Catalunya per establir un tractament multiagència basat en la interdisciplinarietat

Durant l’any passat i fins al 30 de juny d’enguany, els Mossos d’Esquadra han promogut un total de 369 jornades de formació dirigides fonamentalment a mossos i mosses d’esquadra, policies locals, treballadors/es de presons i altres mesures penals i professionals de la comunitat educativa

Fruit de tot el treball realitzat en aquest marc durant l’any passat, es van generar un total de 191 alertes relacionades amb possibles casos de radicalització violenta

Per àmbits, un 85% dels casos detectats estan vinculats en l’àmbit gihadista i un 12,5% en el de la ultradreta. Gihadisme i ultradreta són considerades les dues majors amenaces actuals que hi ha a Catalunya en el camp dels extremistes violents

.Gràcies a les intervencions interdisciplinàries aplicades en aquests casos detectats, només un 8% es mantenen sotmesos a seguiment de la PG-ME, i la resta han quedat desactivats i la situació s’ha reconduït

La Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra ha engegat un treball durant el darrer any per donar un nou impuls als nous programes de prevenció i detecció dels extremismes violents ampliant la xarxa comunitària i implicant altres sectors associatius, professionals i institucionals compromesos amb el treball per la convivència i el foment de la cohesió social. Els nous procediments de treball aborden la prevenció per sobre de la detecció, i la detecció per sobre de la intervenció, que, en els casos d’acció policial, és la darrera ràtio i està reservada a les situacions en què hi hagi indicis de comissió de delictes penals.

Una de les principals amenaces per al bon funcionament de les societats democràtiques són els posicionaments ideològics extremistes que legitimen la pràctica de la violència per aconseguir els seus objectius. Els extremismes violents són fenòmens complexos i diversos que posen en risc els valors i els principis de la convivència i la pau social, i tenen una afectació no només local o nacional sinó que afecten la seguretat internacional, els drets humans i el desenvolupament sostenible.

A l’actualitat, la presència de discursos extremistes violents ha assolit dimensions excepcionals atesos els nous models de relació social que han facilitat les xarxes socials i que faciliten nous escenaris d’acció i de comunicació. La situació pandèmica va propiciar unes circumstàncies propícies per a la difusió i el consum de la propaganda emesa per les organitzacions extremistes violentes.

Es considera també que els extremismes violents poden manifestar-se de manera diversa, des de discursos de l’odi fins a la discriminació contra determinades persones utilitzant la violència o el terrorisme. Així, es considera extremisme violent les creences i els actes dels qui donen suport a la violència o en fan ús per motius ideològics amb la finalitat d’imposar opinions ideològiques, religioses o polítiques radicals.

Perquè les persones abracin un extremisme violent han de passar necessàriament per un procés de radicalització violenta, un procés de transformació interna profund que canvia les prioritats de l’individu i acaba amb la defensa de la violència com a mitjà legítim. I és en aquest àmbit en què treballa la Comissaria General d’informació, des de 2015 amb un treball transversal en tres escenaris per detectar aquests processos i reconduir-los. Fins ara s’han desenvolupat aquests àmbits de treball:

– Proximitat policial, tant en el cos de Mossos d’Esquadra com en les policies locals de Catalunya

– Execució penal, emmarcat en el sistema penitenciari i de justícia juvenil de Catalunya

– Comunitat educativa, per potenciar la prevenció i detecció dels processos de radicalització violenta a l’entorn escolar

L’objectiu de present i de futur és ampliar aquesta xarxa que fins ara s’ha consolidat en els àmbits esmentats. Actualment, els Mossos d’Esquadra expandeixen la seva acció de treball interdisciplinari promovent una xarxa comunitària i professional més extensa per a reforçar l’àmbit de prevenció i detecció i reduir els riscos derivats de la radicalització violenta.

Aquests nous àmbits són:

– Direcció General d’Atenció a la Infància, l’Adolescència i la Joventut, amb l’objectiu de capacitar i implicar actors de primera línia en l’àmbit de la infància, l’ adolescència i la joventut per poder detectar aquests processos en estadis incipients, i sobretot per promoure una tasca preventiva.

– Agents rurals, amb l’objectiu de capacitar actors de primera línia per detectar aquests processos en el seu entorn de responsabilitat.

– Comunitats religioses i teixit associatiu, amb l’objectiu de donar a conèixer aquestes situacions als líders de les comunitats religioses i altres entitats socials perquè disposin d’informació i treballar conjuntament des de la vessant preventiva.

– Serveis socials, amb l’objectiu de capacitar actors de primera línia en serveis socials a fi de promoure la tasca preventiva en aquest àmbit, amb la voluntat d’arribar als professionals que hi treballen.

Potenciar la formació per a la comunitat educativa i altres professionals

Durant l’any passat i fins al 30 de juny d’enguany, els Mossos d’Esquadra han promogut un total de 369 jornades de formació dirigides a mossos i mosses d’esquadra, policies locals, treballadors/es de l’àmbit penitenciari i mestres de la comunitat educativa per explicar-los en què consisteixen els processos de radicalització violenta, quins riscos suposen i com es poden detectar i aplicar mecanismes d’intervenció cas per cas. En total, 7.795 professionals d’aquests sectors han rebut aquesta formació de la mà d’especialistes de la Comissaria General d’Informació que han ampliat durant aquest darrer any la xarxa de prevenció i detecció sobre aquests processos amb l’objectiu de treballar plegats i d’actuar des de la vessant preventiva i de detecció.

Fruit de tot el treball realitzat en aquest marc durant l’any passat en tots els àmbits, es van generar un total de 191 alertes relacionades amb possibles casos de radicalització violenta. Cal destacar que les principals deteccions són molt primerenques i, amb una simple intervenció educativa, els processos de radicalització violenta no evolucionen. En d’altres ocasions els processos de radicalització no avancen cap a la violència, malgrat hi hagi darrere una ideologia, per exemple, d’extrema dreta o islamista, motiu pel qual s’acaben descartant com a processos de radicalització violenta.

Totes les informacions es treballen i avaluen de manera individualitzada, per tant, l’enfocament s’adapta a les necessitats de cada cas. En aquest sentit, es pot treballar des de la vessant educativa, policial, de derivació a serveis socials o a la DGAIA, d’accions d’intervenció accessòria o, per als casos més greus, d’investigacions judicialitzades.

Durant aquest període es va treballar sobre cadascun d’aquests casos, i la seva evolució global és molt positiva. Transcorregut un any des de la seva detecció, només un 8% de casos segueixen sota seguiment policial i, per tant, això implica que, en el 92%, els mecanismes d’intervenció educativa i/o assistencial van reconduir la situació i van permetre que s’aturés un possible procés de radicalització violenta. Per àmbits, un 85% dels casos detectats estan vinculats a l’àmbit gihadista i un 12,5% en el de la ultradreta. Gihadisme i ultradreta són considerades les dues majors amenaces actuals que hi ha a Catalunya en el camp dels extremismes violents.

Durant l’any 2021 es van comunicar a Fiscalia tres casos de radicalització violenta

A nivell d’intervenció, es van comunicar a Fiscalia tres casos de radicalització i es va intervenir en set casos més amb mesures assistencials. Pel que fa als mecanismes d’intervenció generats en la comunicat educativa, es va treballar sobre 57 informacions i el nivell d’intervenció policial en totes elles va ser d’assessorament especialitzat.

En la prevenció dels processos de radicalització violenta, la coordinació i la col·laboració institucional són essencials i es fa necessari un treball transversal i conjunt en el seu abordatge. Els diferents organismes de coordinació entre departaments, és a dir, les taules centrals de treball i les juntes territorials d’avaluació i seguiment, s’han reunit fins a un total de 49 vegades durant el darrer any i mig. En aquests òrgans es coordinen i prioritzen accions i són l’espai principal de coordinació.

Col·laboracions i generació de coneixement

El contingut del material que s’utilitza en les diferents formacions és molt rigorós i es vetlla en tot moment per la seva actualització, l’adequació a les realitats canviants i la recerca de coneixements sobre la temàtica. Per aquest motiu, es fan diferents col·laboracions en la recerca de coneixement en l’àmbit acadèmic, tant a nivell de Catalunya, com en l’àmbit estatal i internacional. Entre aquests espais de col·laboració hi ha reputades universitats, organitzacions de la societat civil o organismes de la Comissió Europea, entre d’altres.

Campanya de comunicació adreçada a la ciutadania

Enguany, els Mossos d‘Esquadra posen en marxa una campanya d’informació i sensibilització dirigida a la ciutadania en matèria de prevenció de la radicalització violenta i els extremismes violents, amb un triple objectiu:

– Aprofundir en un discurs de prevenció dels extremismes violents, que compti amb la implicació d’actors clau que ajudin en aquesta sensibilització

– Posar a l’abast de la ciutadania els coneixements adquirits en els anys d’experiència abordant la qüestió preventivament

– Fer front als discursos esbiaixats i a les narratives intencionadament manipulades per part d’actors crítics amb les iniciatives institucionals

La campanya va acompanyada d’un vídeo que, a través d’un personatge, pretén promoure la detecció prematura de conductes que fan pensar en un procés de radicalització violenta i serveixen per promoure la prevenció com a element clau contra la captació i la radicalització violenta. L’extremisme violent provoca aïllament, canvis de comportament, identificació d’un enemic ideològic i justificació de la violència.

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere