Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Oberta la convocatòria de 50 beques per a graduats en Dret residents a Catalunya que vulguin opositar a les CARRERES JUDICIAL i FISCAL

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

El Departament de Justícia hi destinarà més de dos milions d’euros durant els propers quatre anys

Els objectius són estabilitzar les plantilles judicial i fiscal a Catalunya, millorar el servei públic de la justícia i fomentar l’ús del català

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a través del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), publica avui al DOGC la resolució que obre la convocatòria de 50 beques destinades als graduats en Dret residents a Catalunya que vulguin preparar-se per accedir a les carreres fiscal i judicial. Aquesta línia d’ajuts econòmics va ser un dels primer anuncis de Lourdes Ciuró com a consellera de Justícia qui afirma que “en la majoria d’ocasions, la situació econòmica esdevé, per als i les aspirants a jutge/essa i fiscal, un impediment per accedir a aquesta preparació ja que implica una dedicació exclusiva durant una mitjana de cinc anys”.

Segons la titular de Justícia “cal fomentar vocacions perquè necessitem tenir jutges i jutgesses catalans, amb coneixement de la nostra realitat, del nostre dret civil català i amb un arrelament que contraresti l’alt nivell de rotació actual de jutges i jutgesses que, després d’adquirir experiència a Catalunya, en moltes ocasions retornen als seus llocs d’origen”.

Els objectius d’aquesta línia d’ajuts són estabilitzar les plantilles judicial i fiscal a Catalunya, millorar la qualitat del servei públic de la justícia i fomentar l’ús del català a l’Administració de justícia. El Departament hi destinarà un total de 2.316.000 euros durant els propers quatre anys, a raó de 579.000 per any. L’import de cadascuna de les beques per als quatre anys és de 46.320 euros, la qual cosa suposa que cada persona becada rebrà 965 euros mensuals, l’equivalent al salari mínim interprofessional.

Els aspirants poden presentar les sol·licituds a partir de demà i fins el dia 5 d’octubre a les 23.59 h, a través de la pàgina Tràmits gencat. La resolució de la concessió de les beques es publicarà al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat i al web del CEJFE.

Bases reguladores

Els requisits per accedir a la beca estan regulats per les bases publicades al DOGC (núm 8718) del passat 27 de juliol. Cada beca té una durada de quatre anys naturals i les persones que les vulguin sol·licitar han de tenir el grau en Dret, sense que hagi transcorregut més de deu anys des de l’obtenció del títol.

Cal estar empadronat i tenir residència efectiva a Catalunya, almenys cinc dels set anys anteriors, a comptar des de la convocatòria. Altres requisits són una nota mínima de 6 sobre 10 al grau de Dret i tenir coneixements de la llengua catalana de nivell C o equivalent.

Les persones becades hauran de dedicar-se en exclusiva a la preparació de les oposicions i hauran de disposar d’un preparador que sigui magistrat, jutge o fiscal. També es demana que els sol·licitants faci un mínim de 6 mesos que preparen les oposicions, encara que, si queden beques sense cobrir, també es tindran en compte aquelles persones que faci menys temps que les preparen o que encara no hagin començat. Aquestes beques no són compatibles amb d’altres que es rebin pel mateix concepte.

Còmput d’ingressos i seguiment de les beques

Poden accedir a la beca les persones que tinguin uns recursos i ingressos econòmics bruts ‒computats anualment per tots els conceptes‒ de fins a 75.000 euros nets per unitat familiar (pare, mare o cònjuge i fills dependents, si n’hi ha), o de 10.000 euros en el cas que no formin part de cap unitat familiar.

Com a ingressos es computen els rendiments del treball o d’activitats econòmiques, el capital mobiliari o immobiliari i les prestacions de desocupació o d’incapacitat.

La selecció dels aspirants la durà a terme la Comissió de Selecció i Avaluació del Seguiment, que farà en primer lloc una proposta de resolució de concessió de beques provisional i, posteriorment, definitiva, amb les llistes dels beneficiaris.

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada farà el seguiment dels becats mitjançant informes mensuals dels preparadors i exàmens trimestrals ‒tipus test i orals‒ que faran avaluadors externs.

Els becats hauran de presentar cada mes la justificació econòmica del pagament al preparador. El beneficiari que hagi superat l’oposició haurà d’acreditar que ha sol·licitat, amb caràcter preferent, la plaça o destinació a Catalunya.

Notícia anterior
Notícia posterior

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere