Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

El Departament d’Educació informa al Govern català que durà a terme una consulta pública sobre l’elaboració d’un projecte de decret d’orientació educativa

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

Aquesta consulta servirà per conèixer l’opinió, la sensibilitat i les propostes de la comunitat educativa i dels diferents sectors implicats en l’orientació educativa

El Departament d’Educació ha informat al Govern de la Generalitat de Catalunya que durà a terme la consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret d’orientació educativa. L’objectiu del Departament és obtenir informació per conèixer l’opinió, la sensibilitat i les propostes de la comunitat educativa i dels diferents sectors implicats en l’orientació educativa i optimitzar d’aquesta manera el desenvolupament del marc normatiu.

Amb aquest decret es vol donar resposta a l’alumnat que acaba l’escolaritat obligatòria sense una idea clara i fonamentada d’allò que vol fer en el futur i també reduir les taxes d’abandonament i de fracàs educatiu postobligatori.

Les línies d’actuació que el decret estructurarà i impulsarà són les següents:

-Garantir una orientació educativa adequada i accessible a tot l’alumnat del sistema educatiu de Catalunya.

-Articular les accions d’orientació de centre, integrades al currículum i com a activitats complementàries, per acompanyar l’alumnat en la seva trajectòria.

-Sistematitzar els processos de transició entre etapes i el treball pedagògic coordinat entre els professionals dels diferents ensenyaments i etapes educatives.

-Contribuir a reduir el nombre d’alumnes en situació de fracàs escolar i d’alumnes que no accedeixen o abandonen els estudis postobligatoris.

-Articular una adequada oferta i utilització dels recursos públics per facilitar l’orientació educativa al llarg de la vida.

Juntament amb la consulta pública prèvia, s’han previst altres actuacions que permetran enriquir el procés d’obtenció d’informació i l’anàlisi posterior:

  1. L’avaluació de la situació de l’orientació a l’educació bàsica, acció que ja s’ha començat a desenvolupar, a partir d’un qüestionari amb la participació de recercadors universitaris i el suport del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. Permetrà disposar d’una imatge significativa de la situació de l’orientació als centres d’educació primària i secundària obligatòria.
  2. Un procés de participació ciutadana que permetrà consultar aspectes específics de caràcter clau i estratègic per concretar la proposta de decret.
  3. Grups de discussió amb experts, professionals i la comunitat educativa per poder fer una anàlisi de caràcter qualitatiu de les dades del sistema i de la situació de l’orientació.
  4. Finalment, per la seva banda, el Departament d’Educació també realitzarà les seves aportacions mitjançant reunions específiques de treball i participarà en la definició de tots aquells elements de coordinació i articulació que preveu el decret.
Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere