Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Novetats de la cotització de les persones becàries universitàries i de Formació Professional en pràctiques

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

A partir de l’1 d’octubre de 2023 s’ha de cotitzar a la Seguretat Social per les persones becàries.

El Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, de mesures urgents per a l’ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l’establiment d’un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions, pretén, entre altres qüestions, que les entitats cotitzin per les persones becàries a la Seguretat Social.

Quins contractes de pràctiques es veuen afectats per la reforma?

Segons el Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, qualsevol persona que realitzi pràctiques formatives incloses en programes de formació o pràctiques acadèmiques externes en entitats, empreses o institucions es considera becària i, per tant, a partir de l’1 d’octubre de 2023 s’ha de cotitzar per elles a la Seguretat Social.

La normativa afecta els següents casos:

-Pràctiques fetes per alumnat universitari: ja siguin per obtenir titulacions oficials de grau, màster o doctorat com per obtenir un títol propi de la universitat.

-Pràctiques dutes a terme per alumnat de Formació Professional: sempre que no siguin per a formacions professionals intensives.

De quina manera es cotitza per les persones becàries?

Quan una persona fa alguna de les pràctiques abans mencionada, s’haurà d’indicar com a treballadora per compte aliena al Règim General de la Seguretat Social. Com a excepció es troben les pràctiques que es duguin a terme en embarcacions, en aquest cas, s’haurà d’incloure-la dintre del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.

Les pràctiques tenen una sèrie de consideracions que s’han de tenir present:

-No cotitzen pel mecanisme d’equitat intergeneracional.

-Tenen una reducció del 95% en la quota de contingències comunes, però entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2023, la reducció de la cotització serà del 97%.

Quines cobertures tenen les persones becàries?

Les persones becàries tenen la protecció que regula el Règim General o el Règim Especial dels Treballadors de la Mar, però no està inclosa la protecció per desocupació ni la cobertura del Fons de Garantia Salarial ni la de formació professional.

En cas que siguin pràctiques no remunerades s’exclourà també la protecció per la prestació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes.

Pel que fa a les prestacions econòmiques, per naixement i cura de menors, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància, serà l’entitat gestora o, quan correspongui, la mútua col·laboradora qui farà front al pagament de les prestacions que siguin necessàries.

Eugènia Ifer / Xarxanet / Suport Tercer Sector – Jurídic.

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere