Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

em2o: Que és l’Escola Municipal de Segones Oportunitats de Barcelona?

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

L’Escola Municipal de Segones Oportunitats (em2o) és unServei socioeducatiu de l’Ajuntament de Barcelona que té per objectiu refer trajectòries educatives per a joves d’entre 16 i 21 anys que han interromput el seu itinerari en l’etapa obligatòria (abandonament escolar prematur) o en l’etapa post obligatòria.

L’escola disposa de 45 places per curs.  El programa formatiu que s’ofereix té una durada equivalent a dos cursos, que van de setembre a juny.

L’accés a l’em2o és voluntari i la formació és gratuïta. El jovent hi pot accedir mitjançant la proposta de:

-equip de professionals del Servei d’orientació Pla Jove del Consorci d’educació de Barcelona

-equip de professionals dels centres de serveis socials municipals de l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona.

i també directament dirigint un correu electrònic a em2o@bcn.cat o trucant al 935 156 669 per a demanar informació.

L’em2o ofereix:

-L’oportunitat que cada jove construeixi, amb el suport d’un tutor/a de referència, el seu recorregut formatiu ajustat a les seves necessitats i interessos.

-Formacions tècniques professionals (“tastets d’oficis”, programes de formació i inserció, certificats de professionalitat, cicles de formació professional de grau mig i superior, certificats de professionalitat, formacions a mida).

-Un equip de professionals interdisciplinari format per persones de l’àmbit de l’educació, l’orientació laboral, la psicologia i el treball comunitari. 

-Generar espais d’orientació, acompanyament i suport educatiu.

-Obrir portes que permetin accedir a diferents nivells educatius i acreditacions professionals. 

El període de preinscripció s’inicia durant el mes de maig i durant el mes de juny es duen a terme les inscripcions.

Objectius

-Acompanyar, orientar i donar suport al conjunt de joves en la seva transició cap a la vida adulta.

-Facilitar el seu retorn al sistema educatiu reglat, en el cas que hagin abandonat prematurament els estudis obligatoris o post obligatoris.

-Capacitar-los perquè puguin accedir al mercat laboral.

Programa

L’em2o ofereix un programa que es fonamenta en els següents eixos d’accions:

Diagnosi i empoderament
Aquest primer eix de treball té un triple objectiu:

  • diagnosticar i avaluar la situació de cada jove en la seva globalitat.
  • empoderar el o la jove amb la recuperació de l’autoestima, ajudar-lo a detectar les seves potencialitats, els seus talents i a expressar-los.
  • Conèixer els seus punts forts, els febles i com pot gestionar-los i superar-los.

Definició d’un pla personal de treball (PPT)
Aquest eix es desenvolupa a continuació del primer. Objectius:

  • Informar i orientar a nivell formatiu i laboral per a que el jovent tingui la informació que els ajudi a triar quin tipus de formació o camp professional els agradaria desenvolupar.
  • Cada jove, amb el suport de la tutoria, definirà un pla personal de treball, PPT, en el qual expressarà per escrit el què vol fer i quines fites es proposa assolir en funció de les seves potencialitats i desitjos.

Execució del pla personal de treball (PPT). Formació
L’objectiu d’aquest eix és l’execució del pla personal de treball (PPT). A tal efecte, la metodologia a aplicar es fonamentarà en:

-orientar, acompanyar i recolzar el jove en la seva integració en el sistema educatiu o preparar-lo per a la seva incorporació en el mercat laboral.

-la realització per part del o la jove d’un conjunt de formacions.

El conjunt de formacions són:

a) Formació en aspectes socials i personals.
b) Formació bàsica i transversal.
c) Formació tècnica professional.
d) Formació en centres de treball (pràctiques no laborals)

Activitats de lleure educatiu, esport i aprenentatge i servei.

Les activitats de lleure educatiu, esport i d’aprenentatge i servei són un conjunt d’iniciatives i experiències per als joves que es realitzen dins del programa de l’em2o.

Els objectius d’aquestes activitats són afavorir la integració a l’escola, generar una relació positiva amb el procés d’aprenentatge, afavorir l’organització i la gestió del propi temps (diferenciar els espais i els moments de treball i de lleure), prevenir l’absentisme i l’abandonament i donar als joves l’oportunitat de conèixer i experimentar realitats diferents, de ser coneguts i reconeguts pel conjunt social que els envolta.

Treball d’acompanyament amb les famílies
La relació amb les famílies de les persones joves, principalment quan són menors d’edat, és un aspecte que rep una atenció especial des del servei.
L’objectiu és potenciar el vincle i la implicació de la família en el procés educatiu de les persones joves.

Aquests eixos es desenvolupen segons:

-Primer curs (a desenvolupar en els equipaments del c de Capella 10 i de l’EJ Les Basses):

.Diagnosi i empoderament

.Definició d’un pla personal de treball (PPT)

.Execució del pla personal de treball (PPT). Formació en aspectes socials i personals, bàsica, transversal i “tastets d’oficis”.

.Activitats de lleure educatiu, esport i aprenentatge i servei.

.Treball d’acompanyament amb les famílies.

-Segon curs (a desenvolupar en els centres de formació reglats o especialitzats vinculats amb l’em2o):

.Formació tècnica professional en els centres reglats o especialitzats (programes de formació i inserció, certificats de professionalitat, cicles de formació professional de grau mig i superior, certificats de professionalitat, formacions a mida)

.Formació a l’em2o en competències per a donar suport a la continuïtat i l’èxit en la formació tècnica professional.

Origen de les escoles de segones oportunitats

L’escola de segones oportunitats és un concepte que neix a partir de la publicació, per part de la Comissió Europea, del Llibre blanc sobre l’educació i la formació. Ensenyar i aprendre. Cap a la societat del coneixement (1996), anomenat popularment “informe Delors”. Parla d’oferir segones oportunitats a les persones joves que són excloses del sistema educatiu, i explica un recurs que ha de tenir el millor professorat, que no pot reproduir allò que el centre educatiu ja fa, amb currículums i ritmes adaptats, amb implicació de les empreses, amb noves metodologies de treball, etcètera.

Així, aquesta mena de centres es van començar a crear a molts països europeus que van veure l’abandonament escolar prematur com un dels problemes educatius i socials més importants a resoldre. Les escoles de segones oportunitats (E2O) són un recurs socioeducatiu no reglat per a nois i noies d’entre 16 i 25 anys que han abandonat prematurament el sistema educatiu o que estan en risc de fer-ho, i té la finalitat d’afavorir la seva transició cap a programes normalitzats i, sempre que sigui possible, el seu retorn al sistema educatiu o laboral.

Actualment, hi ha dues associacions d’E2O, una europea i una altra d’àmbit estatal (Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad), amb la qual l’Ajuntament de Barcelona ha estat treballant per definir el model que s’implanta a la ciutat. Les dues associacions es coordinen per compartir experiències, enriquir la seva feina dia a dia i reclamar un espai que reconegui la seva feina i els pugui assegurar la sostenibilitat amb accions a llarg termini i una autonomia normativa, econòmica i funcional que els permeti adaptar-se a la realitat de les persones que atenen.

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere