Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

L’AQU informa favorablement sobre l’acreditació de 3 graus de la Facultat de Dret de la UdG i un grau de l’Escola Universitària ERAM / Rebutja el grau en Estudis de Gènere i Política d’Igualtat de la URV

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha emès els informes favorables d’acreditació dels graus en Dret, Ciències Polítiques i de l’Administració i Criminologia de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona, i ha informat favorablement per a la verificació del Grau en Moda, que es podrà impartir a partir del curs 2023-2024 a l’Escola Universitària ERAM de la mateixa universitat.

AQU Catalunya té entre les seves funcions l’acreditació de les titulacions universitàries, és a dir, la comprovació a partir d’una visita externa que la titulació s’està desenvolupant tal com estava planificada a la verificació. Es tracta d’un procés que han de superar totes les titulacions universitàries oficials abans dels sis anys des de la seva verificació inicial o darrera acreditació per continuar impartint-se.

La Comissió específica de Ciències Socials 1 de la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes ha emès els informes d’acreditació favorables del funcionament d’aquestes titulacions, després que s’hagin realitzat les visites externes que evidencien el bon funcionament d’aquests estudis.

Al portal EUC Informes trobareu l’informe favorable emès per AQU Catalunya corresponents a les titulacions que s’imparteixen a la Facultat de Dret de la Universitat de Girona següents:

Grau en Dret

Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració

Grau en Criminologia

D’altra banda, la Comissió específica d’Arts i Humanitats de la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes d’AQU Catalunya ha informat favorablement sobre la verificació del programa següent que es podrà impartir a partir del curs acadèmic 2023-2024:

Grau en Moda — Escola Universitària ERAM

AQU Catalunya ha tramès aquests informes al Consejo de Universidades, qui resoldrà el procés amb l’acreditació o verificació corresponent. Una vegada finalitzat el procés, AQU Catalunya publicarà els resultats de l’acreditació o verificació, i emetrà el segell i el certificat d’acreditació de la titulació, que es podran consultar al web EUC Estudis, el portal web amb tota la informació sobre la qualitat de les titulacions universitàries oficials de Catalunya.

La no acreditació del grau en Estudis de Gènere i Política d’Igualtat de la URV

AQU Catalunya ha rebutjat el grau en Estudis de Gènere i Política d’Igualtat plantejat per la Universitat Rovira i Virgili. La universitat espera la resposta a un recurs i, alhora, presenta de nou la proposta per començar-lo, almenys, el 2024-2025

El nou grau formaria estudiants en l’àmbit de gènere des de les humanitats i les ciències socials i tindria una capacitat per a uns cinquanta alumnes.

L’AQU indica que els Estudis de Gènere són una matèria de postgrau i que tots els graus ja han d’incloure qüestions de perspectiva de gènere. El contingut de l’informe l’AQU ha estat enviat a l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), el principal organisme estatal competent, adscrit al Ministeri d’Universitats, encarregat de dictar la decisió final.

El recurs de la URV ha estat acceptat i en menys de tres mesos havia de rebre una segona resposta, tot i que el termini ja s’ha exhaurit i no se’ls hi ha comunicat res.

La URV a traves de la Facultat de Ciències Jurídiques vol que el grau en Estudis de Gènere i Política d’Igualtat sigui transversal, inclouen  diverses àrees de coneixement. Tindrà continguts de teoria feminista, dels àmbits jurídic, laboral i econòmic, de tècniques d’investigació social i del gènere a l’administració pública. A banda de les pràctiques externes i el Treball de Fi de Grau, també es planteja una assignatura de Laboratori de polítiques i plans d’igualtat, on els estudiants, en grups, realitzaran un projecte d’utilitat per a una entitat durant el curs.

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere