Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

RECERCA: Cèl·lules mare modificades genèticament per impulsar la immunoteràpia contra el càncer

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

El CSIC, el Banc de Sang i Teixits de Catalunya i l’IDIBELL signen un acord per investigar l’obtenció de cèl·lules CAR-NK, més fàcils de produir que les CAR-T que es fan servir amb èxit en immunoteràpia. 

Assajarà l’edició de cèl·lules mare mitjançant dues tecnologies patentades pel CSIC. 

Contempla crear un banc de cèl·lules CAR-NK antitumorals d’ús immediat.

El CSIC, el Banc de Sang i Teixits (BST) de Catalunya i l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) han signat un acord per investigar la modificació genètica de cèl·lules mare obtingudes de sang de cordó umbilical per produir cèl·lules immunitàries CAR- NK que siguin capaces de reconèixer i atacar les cèl·lules tumorals i altres malalties.

La investigació busca millorar els resultats de les teràpies CAR-T (acrònim en anglès de cèl·lules T dotades de receptors quimèrics d’antígens), que ja està en ús per a alguns tipus de càncer. La diferència principal és que les cèl·lules NK (Natural Killer) són més fàcils de produir a gran escala a partir de cèl·lules mare, que les cèl·lules T.

L’acord cerca crear un banc de cèl·lules CAR-NK que contingui una bateria de gens antitumorals, inclosos els receptors CAR19 o CAR19/20. Aquests últims són modificacions genètiques que permeten a les cèl·lules immunitàries identificar i atacar específicament la leucèmia limfoblàstica aguda i el limfoma de cèl·lules B.L’objectiu és emmagatzemar aquestes cèl·lules en bancs cel·lulars i tenir-les disponibles per aplicar-les immediatament en tractaments d’immunoteràpies contra el càncer.

Per això, el CSIC posarà a disposició del projecte les dues tecnologies patentades i desenvolupades al Centro de Investigación Biológicas Margarita Salas (CIB-CSIC) a Madrid per l’equip dirigit per l’investigador Daniel Bachiller, que permeten introduir la modificació genètica a les cèl·lules immunitàries per fer-les capaces de reconèixer i atacar les cèl·lules tumorals.

“Creiem que el nostre desenvolupament permetrà produir cèl·lules del sistema immunitari dissenyades per atacar dianes terapèutiques específiques de manera molt més ràpida, eficaç i barata que les tecnologies que s’estan provant actualment. El nostre sistema es pot aplicar també a altres malalties, com ara les infeccions fúngiques o les causades per bacteris resistents a antibiòtics”, explica Daniel Bachiller, del CIB.

Per part seva, el BST proveirà les cèl·lules mare pluripotents induïdes provinents de sang de cordó umbilical i produirà les cèl·lules NK a partir d’elles, i l’IDIBELL,  el grup de recerca del qual també està adscrit a l’Institut Català d’Oncologia (ICO), aportarà els models per a la validació in vitro i in vivo de les noves teràpies.

Una investigació de caràcter exploratori

Les teràpies CAR-NK (acrònim en anglès de cèl·lules NK dotades de receptors quimèrics d’antígens) són una prometedora estratègia per combatre el càncer, encara en desenvolupament. Es basen a modificar cèl·lules NK (natural killer, un tipus de limfòcit) perquè siguin capaços de reconèixer i atacar específicament cèl·lules canceroses.

La investigació del CSIC, el BST i l’IDIBELL, de caràcter preliminar i exploratori, persegueix obtenir i modificar aquestes cèl·lules a partir de cèl·lules mare de cordó umbilical, per comprovar després la seva viabilitat i efectivitat al laboratori.

Les cèl·lules mare que es fan servir en aquest projecte, i per tant les cèl·lules NK que se’n deriven, són de donants compatibles amb un elevat percentatge de la població europea. Gràcies a això, les cèl·lules es poden produir i emmagatzemar a l’espera dels pacients que les necessitin.

Actualment s’usen limfòcits del mateix pacient que cal extreure, modificar i cultivar de forma individual i amb posterioritat al diagnòstic, “la qual cosa encareix extraordinàriament el procediment i retarda perillosament la seva aplicació”, aclareix Bachiller.

La investigació intenta confirmar si és possible millorar l’eficàcia dels tractaments d’immunoteràpia cel·lular actuals dotant les cèl·lules NK immunocompatibles d’una bateria de gens antitumorals que multipliquin l’efecte dels CAR.

Es preveu que el banc de cèl·lules resultant, que estarà al BST, contindrà línies cel·lulars modificades dels tipus genètics més comuns. D’aquesta manera, es disposaria d’un banc de cèl·lules CAR-NK de disponibilitat immediata per al tractament de la leucèmia limfoblàstica aguda i el limfoma de cèl·lules B.

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere