Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Noves iniciatives per potenciar les CARRERES PROFESSIONALS EN RECERCA i reforçar l’ESPAI EUROPEU DE RECERCA

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

La Comissió Europea ha presentat avui (13/07/2023) un conjunt de mesures destinades a reforçar l’Espai Europeu d’Investigació (EEI) i fer-lo més resilient, atractiu i competitiu. Les mesures suposaran una contribució a una acció prioritària de l’agenda política de l’EEI per al 2022-2024, concretament, promoure carreres de recerca atractives i sostenibles.

Aquestes iniciatives aportaran beneficis substancials a dos milions d’investigadors a tot Europa i fomentaran la creació d’oportunitats de treball estables i ben remunerades. En particular, s’animarà els investigadors novells i altres talents investigadors europeus a romandre a Europa, alhora que s’abordaran els problemes de precarietat que afecten les seves carreres. Alhora, es treballarà per posicionar Europa com una destinació interessant per als talents internacionals, reforçant encara més el seu atractiu a l’escena mundial.

El conjunt de mesures inclou:

• una proposta de recomanació del Consell per la qual s’estableix un nou marc europeu per a les carreres de recerca;

• una nova Carta de l’Investigador, que substitueix la Carta i el Codi per als Investigadors del 2005 per nous principis revisats;

• el Marc Europeu de Competències per a Investigadors (ResearchComp) per donar suport a la mobilitat intersectorial dels investigadors.

Mostrant el suport als talents investigadors, el que la Comissió pretén és reforçar tot el sistema de recerca i innovació a Europa. En destacar l’atractiu i l’eficàcia de les curses de recerca, s’asseuen les bases per a una investigació pionera i el desenvolupament de tecnologies d’avantguarda. Això, alhora, garanteix la competitivitat d’Europa en sectors essencials, com ara la salut, la defensa, les tecnologies digitals i les tecnologies ecològiques.

Un marc europeu per a les carreres de recerca

El principal objectiu dels Estats membres a l’agenda política de l’EEI és reforçar les carreres de recerca. La proposta de Recomanació del Consell aborda els reptes de les carreres de recerca a Europa amb un enfocament intersectorial, d’acord amb les Conclusions del Consell de maig de 2021 sobre les carreres de recerca i basant-se en les consultes realitzades amb totes les parts interessades pertinents. Els aspectes coberts inclouen:

• la definició d’investigador i de les professions relacionades amb la investigació, i el reconeixement de la importància;

• una millora de les condicions de contractació i laborals, en particular mesures per augmentar el nombre de contractes indefinits;

• investigadors qualificats per a carreres intersectorials i interdisciplinàries, així com per a l’emprenedoria i la innovació;

• el desenvolupament i la progressió professional justos;

• mesures per a una mobilitat equilibrada de talents;

• el reforçament de les accions de suport a favor de les carreres de recerca;

• el seguiment efectiu de les carreres de recerca mitjançant un observatori dedicat al tema.

Una nova carta de l’investigador

La proposta de Recomanació del Consell introdueix una nova Carta de l’Investigador, adreçada a investigadors, ocupadors, finançadors i responsables polítics. Es tracta d’una evolució de la Carta Europea de l’Investigador anterior (2005) i del Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors.

La Carta Europea de l’investigador reunia una sèrie de principis i exigències generals on s’especificaven el paper, les responsabilitats i els drets dels investigadors, així com els de les entitats que utilitzen o financen els investigadors. El Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors consistia en un conjunt de principis i requisits generals que les entitats que utilitzen o financen havien de seguir a l’hora de nomenar o contractar investigadors, i que complementaven els descrits a la Carta Europea de l’Investigador. 1 444 organitzacions de tot Europa han donat suport als anteriors principis de la Carta i el Codi.

La nova Carta es basa en això anterior, amb principis actualitzats i una estructura racionalitzada. S’adreça als investigadors, així com a les entitats que empren o financen investigadors en els sectors públic i privat. Serà un instrument clau de la política de la UE per promoure carreres d’investigació atractives i facilitarà la seva aplicació per part de les organitzacions que realitzen i financen activitats de recerca, fomentant unes bones condicions laborals per als investigadors a totes les etapes de la seva carrera.

ResearchComp

ResearchComp és el primer marc europeu de competències per a investigadors i una iniciativa clau en el context de l´Any Europeu de les Competències. D’acord amb la Comunicació sobre el nou EEI i l’Agenda de Capacitats Europea adoptada per la Comissió el 2020, es promourà que els investigadors estiguin dotats amb un conjunt de competències transversals necessàries per a les carreres professionals a tots els sectors de la societat, com ara el món acadèmic, les empreses i la indústria, l’administració pública o el desenvolupament de les seves pròpies empreses emergents. El nou lloc web donarà suport al desenvolupament d’una formació de doctorat adaptada, oportunitats de formació específiques, també mitjançant microcredencials. També permetrà als investigadors tenir una visió general clara de les seves capacitats transversals i millorar-ne les qualificacions professionals quan sigui necessari.

ResearchComp és la primera de les noves eines desenvolupada per la Comissió per continuar reforçant les carreres de recerca. S’estan preparant nous instruments, que també tenen el suport de la Recomanació del Consell proposada avui. Entre ells s’inclouen la Plataforma de Talent de l’EEI com a finestreta única en línia per als investigadors que actuï com a punt d’accés a una sèrie de serveis; un Observatori de les Carreres de Recerca i Innovació per supervisar les carreres amb dades i proves actualitzades, contribuint a millorar el sistema de recerca i innovació i desenvolupar polítiques basades en dades; i una estratègia d’inversió per donar suport al canvi organitzatiu, instant a unir forces als agents del mercat laboral en l’àmbit de la recerca i la innovació per fer les carreres de recerca més atractives.

Propers passos

Els Estats membres debatran la proposta de la Comissió de Recomanació del Consell, inclosa la nova Carta de l’Investigador, amb vista a la seva adopció definitiva pel Consell.

La Comissió farà un seguiment de l’aplicació de les disposicions de la Recomanació del Consell una vegada adoptada, i recolzarà l’adopció i l’ús de ResearchComp per maximitzar-ne els beneficis. La Comissió ja està treballant en la millora i el desenvolupament d’altres iniciatives en suport a les carreres de recerca, entre les quals EURAXESS, la Plataforma de Talent de l’EEI, RESAVER, i un observatori de les carreres de recerca i innovació que permetrà fer un seguiment dels efectes de l’aplicació de la Recomanació del Consell proposada avui. A més, la Comissió està desenvolupant un projecte pilot, previst per al 2024, que posarà a prova els principis d’una estratègia d’inversió per donar suport a les organitzacions de tot el territori de l’EEI a l’aplicació del marc europeu per a les carreres de recerca i la Carta de l’investigador.

Context

La Comunicació de la Comissió de 2020 titulada «Un nou EEI per a la recerca i la innovació» subratllava la importància d’unes condicions marc adequades per donar suport a les carreres de recerca a Europa. Feia referència a un conjunt de mesures, com ara el desenvolupament d’un marc europeu de competències per a investigadors, que és també una de les accions de la nova Agenda de Capacitats Europea.

A partir de les Conclusions del Consell de maig de 2021 sobre l’Aprofundiment de l’Espai Europeu de Recerca: oferir als investigadors carreres professionals i condicions laborals atractives i sostenibles i fer realitat la circulació de cervells, es va demanar a la Comissió que presentés una proposta basada en un marc global que abordés els reptes relacionats amb les carreres de recerca a tots els sectors, com a possible evolució de la Carta i el Codi per als Investigadors.

El conjunt de mesures d’avui és el resultat d’anys de consultes amb els Estats membres i les parts interessades, incloses les del 2022 en el context del Fòrum de l’EEI. També es basa en estudis sol·licitats per la Comissió o per tercers, inclosa l’OCDE.

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere