Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Universitat de València / Servei de Llengües i Política Lingüística: Ajudes per a ACTIVITATS en VALENCIÀ

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

Els organismes de la Universitat de València i entitats externes ja poden sol·licitar les ajudes per a l’organització de jornades, congressos i seminaris de caràcter acadèmic; distribució de publicacions, materials audiovisuals o multimèdia, etc. que es desenvolupen en valencià i que tinguen incidència sobre la comunitat universitària.

Les ajudes es poden sol·licitar per a despeses com la difusió, les gratificacions dels ponents o els serveis d’interpretació i les activitats poden ser telemàtiques.

Les sol·licituds es poden presentar fins al 31 d’octubre de 2023, almenys deu dies abans de començar l’activitat per a la qual es demana l’ajuda.

Els promotors diuen:

“… Des del Servei de Llengües i Política Lingüística treballem per a assolir una plena igualtat lingüística  en l’àmbit universitari. És per això que col·laborem mitjançant ajudes econòmiques en la realització d’activitats de promoció del valencià adreçades a la comunitat universitària i que contribuïsquen a dinamitzar l’ús del valencià en la Universitat de València.

Són objecte d’ajuda tant les campanyes de promoció de l’ús de la llengua pròpia com les activitats acadèmiques i culturals que es desenvolupen íntegrament en valencià, com ara jornades, concerts, representacions teatrals, projeccions cinematogràfiques, distribució de publicacions, materials audiovisuals o multimèdia, etcètera…”

Convocatòria de 2023

A: Organismes de la Universitat

B: Entitats externes

A: Organismes de la Universitat

Destinataris

Organismes de la Universitat (centres, departaments, serveis, instituts, etc.) que disposen d’una orgànica pròpia en el pressupost.

 Requisits

Els projectes han de tenir un efecte positiu per a l’extensió de l’ús del valencià en la Universitat de València. Podran ser objecte d’ajuda tant les campanyes de promoció de l’ús de la llengua com les activitats acadèmiques i culturals que es desenvolupen íntegrament en valencià, com ara congressos, jornades, seminaris, concerts, representacions teatrals, projeccions cinematogràfiques, distribució de publicacions, materials audiovisuals o multimèdia, etc. En el cas de les activitats de caràcter acadèmic (congressos, jornades, seminaris), seran subvencionables aquelles que programen en valencià almenys el 50% de les intervencions que no es facen en una llengua estrangera. Per a això hauran d’incloure el valencià en els mitjans publicitaris com a llengua preeminent i per defecte i, en el cas d’oferir traducció simultània, oferir la interpretació de l’anglès (o altres llengües estrangeres) al valencià.

 Termini de presentació

Entre l’endemà de la publicació de la convocatòria en el tauler oficial de la Universitat i el 31 d’octubre de 2023, almenys 10 dies hàbils abans de començar l’activitat per a la qual es demana l’ajuda. OBERT

 Dotació econòmica

La quantitat assignada a cada sol·licitud la determinarà el Servei de Llengües i Política Lingüística d’acord amb la valoració de la memòria i el projecte presentats, la viabilitat i l’interès de les activitats, amb un import màxim de 4.000 € (IVA inclòs) per organisme o projecte.

 Sol·licitud

Bases de la convocatòria. 

La presentació de la sol·licitud es pot fer a través de la seu electrònica amb l’usuari i contrasenya de la Universitat de València o amb certificat electrònic emès per una autoritat de certificació oficial.

B: Entitats externes

Destinataris

Entitats externes a la Universitat les activitats de les quals tinguen incidència sobre la comunitat universitària.

Requisits

Els projectes han de tenir un efecte positiu per a l’extensió de l’ús del valencià en la Universitat de València. Podran ser objecte d’ajuda tant les campanyes de promoció de l’ús de la llengua com les activitats acadèmiques i culturals que es desenvolupen íntegrament en valencià, com ara congressos, jornades, seminaris, concerts, representacions teatrals, projeccions cinematogràfiques, distribució de publicacions, materials audiovisuals o multimèdia, etc. En el cas de les activitats de caràcter acadèmic (congressos, jornades, seminaris), seran subvencionables aquelles que programen en valencià almenys el 50% de les intervencions que no es facen en una llengua estrangera. Per a això hauran d’incloure el valencià en els mitjans publicitaris com a llengua preeminent i per defecte i, en el cas d’oferir traducció simultània, oferir la interpretació de l’anglès (o altres llengües estrangeres) al valencià.

Termini de presentació

Fins al 31 d’octubre de 2023, almenys 10 dies hàbils abans de començar l’activitat per a la qual es demana l’ajuda. OBERT

 Dotació econòmica

La quantitat assignada a cada sol·licitud la determinarà el Servei de Llengües i Política Lingüística d’acord amb la valoració de la memòria i el projecte presentats, la viabilitat i l’interès de les activitats, amb un import màxim de 4.000 € (IVA inclòs) per entitat o projecte.

Sol·licitud

Abans de presentar una sol·licitud o fer cap consulta, llegiu les bases de la convocatòria. 

La presentació de la sol·licitud es pot fer a través de la seu electrònica amb l’usuari i contrasenya de la Universitat de València o amb certificat electrònic emès per una autoritat de certificació oficial.

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere