Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

SÈRIE Presidència espanyola del Consell de la Unió Europea (8): “Propietat intel·lectual: el Consell adopta dues posicions sobre la legislació en matèria de protecció de dibuixos i models”

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

El Consell de la Unió Europea ha adoptat avui (25/09/2023) les seves posicions (orientacions generals) sobre la proposta de revisió del paquet legislatiu sobre dibuixos i models: la Directiva sobre la protecció jurídica dels dibuixos i models i el Reglament sobre els dibuixos i models. Amb l’actualització d’una legislació sobre dibuixos i models que té vint anys, els nous textos pretenen facilitar la protecció dels dibuixos i els models industrials i adaptar la legislació de la UE en aquest àmbit als reptes d’un món digital i d’impressió 3D.

Protecció de dibuixos i models a l’era digital

Un dibuix o un model industrial és l’aparença externa d’un producte. L’atractiu visual d’un dibuix o model és un dels principals factors que influeixen en l’elecció del consumidor, a l’hora de preferir un producte en lloc d’un altre. Un bon dibuix o model constitueix un important avantatge competitiu per als productors i augmenta el valor del producte. Per tant, els dibuixos i models s’han de protegir davant de les còpies o imitacions.

La Directiva i el Reglament proposats actualitzen la legislació vigent, del 1998 i del 2002 respectivament, i facilitaran el procediment de registre de dibuixos i models a escala de la UE, a més d’harmonitzar encara més els procediments entre els sistemes europeus i nacionals. La Directiva també introdueix noves normes per protegir els dibuixos i models que es poden reproduir amb impressió 3D.

El que és més important, la revisió té per objecte continuar harmonitzant la protecció dels dibuixos i models de les peces de recanvi utilitzades per a la reparació de productes complexos (per exemple, peces de carrosseria d’automòbils). Aquest pas liberalitzarà el mercat de peces de recanvi i es reduiran els preus per als consumidors. Aquesta “clàusula de reparació” està pensada únicament per als dibuixos i models futurs, però mantindrà la protecció dels dibuixos i models existents durant un període de deu anys.

El mandat del Consell de la Unió Europea

El Consell recolza els principals objectius del paquet (és a dir, manté el concepte de «clàusula de reparació» proposat per la Comissió), però introdueix diverses millores, entre les quals:

• Una actualització de les definicions de “dibuix o model” i “producte” per adaptar-les a l’era digital i als futurs avenços tecnològics. Per exemple, “digital” s’ha substituït per “no físic”.

• Una simplificació dels requisits de representació del dibuix o model, de manera que, encara que a la data de la sol·licitud faltin alguns documents, el dibuix o model encara es pot registrar en aquesta data, sempre que la representació del dibuix o model sigui prou clara .

• La introducció de flexibilitat perquè els dissenyadors puguin ajornar la publicació del dibuix o model durant un termini de fins a trenta mesos, amb la possibilitat que els Estats membres donin als titulars dels drets sobre el dibuix o model l’opció d’interrompre l’ajornament a petició seva (i no al final del període d’ajornament).

• Un aclariment de les normes per declarar nuls els drets sobre dibuixos i models, amb la possibilitat que els estats membres estableixin un procediment administratiu de recurs, de manera que les parts no hagin d’acudir als tribunals.

• La garantia que les taxes de protecció exclusivament nacional han de continuar sent més barates que les europees.

• La possibilitat d’acumular la protecció dels dibuixos i els models i els drets d’autor, inclosa la legislació nacional en matèria de drets d’autor.

• Un període de transposició de trenta-sis mesos (en lloc de vint-i-quatre) per tal que els Estats membres disposin de més temps per adoptar les mesures necessàries per aplicar la nova legislació.

Properes etapes

L’orientació general acordada formalitza avui la posició negociadora del Consell. Proporciona a la Presidència del Consell un mandat de negociació amb el Parlament Europeu, que s’iniciarà tan bon punt el Parlament adopti la seva posició.

Context

Les indústries intensives en dibuixos i models representen gairebé el 16% del PIB i el 14% de tots els llocs de treball a la Unió. El 10 de novembre del 2020, el Consell va demanar a la Comissió que presentés propostes per modernitzar els sistemes de protecció de dibuixos i models de la UE, que tenien gairebé vint anys d’antiguitat. El 28 de novembre del 2022, la Comissió va publicar un paquet de mesures amb dues propostes: un Reglament pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 6/2002 del Consell sobre els dibuixos i models comunitaris i una Directiva sobre la protecció jurídica dels dibuixos i models (refosa de la Directiva 98/71/CE).

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere