Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

SÈRIE: Presidència espanyola del Consell de la Unió Europea (11): “Transparència i segmentació de la publicitat política / El Consell acorda el seu mandat de negociació”

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

El Consell de la Unió Europea ha acordat avui (07/11/2023) el seu mandat de negociació (orientació general) amb el Parlament Europeu pel que fa a la proposta de Reglament sobre la transparència i la segmentació de la publicitat política.

En un context en què les campanyes polítiques es desenvolupen cada cop amb més freqüència en línia i més enllà de les fronteres nacionals, la proposta té per objecte promoure normes estrictes en matèria de transparència de la publicitat política a la UE, limitar l’ús de publicitat segmentada amb fins polítics i facilitar la prestació i la supervisió transfrontereres dels serveis de publicitat política. Contribuirà a lluitar contra la desinformació, la manipulació de la informació i ingerència a les eleccions ia salvaguardar un debat democràtic obert als Estats membres de la UE.

Les normes proposades estableixen obligacions per als diferents agents de la cadena de valor publicitària, tant en línia com fora de línia, inclosa l’obligació d’etiquetar clarament els anuncis polítics i proporcionar als ciutadans informació addicional sobre els patrocinadors, el finançament i qualsevol enllaç amb eleccions o referèndums específics. L’ús de tècniques de segmentació i amplificació polítiques està subjecte a condicions estrictes i, en alguns casos, estaria totalment prohibit.

El mandat del Consell es basa en la proposta de la Comissió i reforça les normes proposades en alguns casos, aclareix com s’aplicarien i tracta d’augmentar la seguretat jurídica.

Major seguretat jurídica

En el seu mandat, el Consell pretén proporcionar una seguretat jurídica més gran pel que fa a l’àmbit d’aplicació del Reglament i algunes de les definicions clau, inclusivament el que s’ha de considerar publicitat política i com identificar un anunci polític.

Entre altres coses, el Consell deixa clar que el Reglament no afectarà el contingut dels anuncis polítics ni les normes de la UE o dels Estats membres relatives a aspectes no contemplats pel Reglament.

Requisits més rigorosos en matèria de transparència

El Consell també ha reforçat i aclarit els requisits en matèria de transparència en relació amb la publicitat política.

Si un anunci polític està segmentat o amplificat, el Consell vol que aquesta informació es posi a disposició de manera directa juntament amb l’anunci mateix, a més d’informació clau d’un altre tipus.

El Consell també especifica que l’avís de transparència que contingui informació complementària ha de ser fàcilment accessible i de fàcil utilització, i s’ha d’incloure a cada anunci polític fins que en conclogui la publicació. No només ha d’incloure la identitat del patrocinador, sinó també la de l’entitat que controla en última instància el patrocinador, si escau.

Altres canvis tenen per objecte garantir el subministrament d’informació completa, actualitzada i correcta, així com un seguiment ràpid de les notificacions d’anuncis publicitaris que no semblin ajustar-se al Reglament.

Normes estrictes en matèria de segmentació i amplificació

Tal com proposa la Comissió, el Consell vol prohibir les tècniques de segmentació i d’amplificació que utilitzin dades personals sensibles, incloses les dades inferides, com les relatives a l’origen racial o ètnic, l’orientació sexual o les opinions polítiques. Aquestes tècniques només es permeten si una persona dóna el seu consentiment explícit o és membre o antic membre d’un organisme sense ànim de lucre específicament definit per al tractament de les dades sensibles, o si hi mantenen contactes regulars.

Per garantir més el caràcter informat del consentiment, el Consell especifica que aquest s’ha de donar per separat i específicament amb fins de publicitat política, de manera que es distingeixi clarament de qualsevol altre consentiment.

El Consell també considera que s’ha de prohibir el tractament de les dades personals de menors i estableix l’edat mínima a l’edat de vot fixada per les normes nacionals.

Altres modificacions

Pel que fa a la cooperació transfronterera, el Consell ha adaptat les noves normes al Reglament de serveis digitals per reflectir el principi del país d’origen. De conformitat amb el mandat del Consell, l’autoritat competent de l’establiment principal sempre seria responsable de la supervisió i execució en situacions transfrontereres, amb la possibilitat d’iniciar investigacions conjuntes.

Entre altres modificacions, el Consell també ha establert un llindar màxim per a les sancions per incompliment del Reglament, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.

Següents etapes

Es preveu que les negociacions sobre el nou Reglament comencin l’any que ve, un cop el Parlament hagi votat el mandat de negociació.

Context

La Comissió va presentar la seva proposta de Reglament sobre la transparència i la segmentació de la publicitat política el 25 de novembre del 2021, com a part del seu paquet «Democràcia i integritat de les eleccions». El paquet també inclou propostes per actualitzar el Reglament sobre l’estatut i el finançament dels partits polítics europeus i les fundacions polítiques europees i dues Directives sobre els drets electorals dels ciutadans de la UE residents a un Estat membre del qual no són nacionals (« ciutadans mòbils de la UE»).

Els ministres van mantenir un primer debat d’orientació sobre les quatre propostes legislatives a la sessió del Consell d’Afers Generals del 25 de gener de 2022.

Les negociacions entre el Parlament i el Consell sobre el Reglament sobre l’estatut i el finançament dels partits polítics europeus i les fundacions polítiques europees ja estan en curs, mentre que els colegisladors encara han de definir les posicions sobre les propostes relatives als ciutadans mòbils de la UE.

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere