Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Comença avui el COP28 / GLOSSARI de 20 TERMES per seguir l’esdeveniment mundial

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

Entre el 30 de novembre i el 12 de desembre de 2023 se celebra a Dubai (United Arab Emirates – UAE) la vint-i-vuitena conferència de les Parts de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC), més coneguda com a COP28 .

GLOSSARI de 20 TERMES per seguir l’esdeveniment mundial del COP28

Acord de París

Tractat internacional signat el 2015 durant la COP21, en què els països es comprometen a treballar junts per combatre el canvi climàtic, incloent-hi la limitació de l’augment de la temperatura global i la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Adaptació

Mesures i estratègies per fer front als efectes del canvi climàtic. Inclou la construcció d’infraestructures resistents al clima, la gestió de l’aigua i l’agricultura sostenible, entre altres accions, per protegir les comunitats i els ecosistemes dels impactes climàtics adversos.

Emmagatzematge energètic

Capacitat de retenir energia generada per al seu ús posterior, cosa que és crucial per al proveïment amb fonts d’energia intermitents, com la solar i l’eòlica. Les tecnologies d’emmagatzematge, com ara bateries i sistemes d’emmagatzematge tèrmic, tenen un paper important en la transició cap a sistemes energètics més sostenibles.

Biodiversitat

Varietat de formes de vida a la Terra, incloent-hi la diversitat d’espècies de plantes, animals i microorganismes, així com la diversitat genètica dins d’aquestes espècies. És essencial per a l’equilibri dels ecosistemes i el funcionament de la vida al planeta.

Canvi Climàtic

Fenomen a llarg termini que implica alteracions significatives als patrons climàtics de la Terra, com l’escalfament global, que resulta en un augment de la temperatura mitjana de l’atmosfera.

Combustibles fòssils

Són recursos no renovables, com ara el petroli, el gas i el carbó, que s’utilitzen per obtenir energia, però que també són una font important d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.

COP

Cimeres internacionals on els països que són part d’un tractat ambiental, com l’Acord de París o la Convenció de Diversitat Biològica, es reuneixen per discutir i prendre decisions relacionades amb els temes ambientals i climàtics. Aquestes conferències són crucials per a la cooperació global en la lluita contra el canvi climàtic i la conservació de la biodiversitat.

Descarbonització

Procés de reducció o eliminació de les emissions de diòxid de carboni (CO2) i altres gasos amb efecte d’hivernacle. Implica canviar de fonts d’energia altament emissores, com els combustibles fòssils, a fonts netes i sostenibles, com ara l’energia solar i eòlica. Paral·lelament, consisteix a reduir emissions en àrees com el transport, la indústria i l’agricultura, promovent pràctiques respectuoses amb el medi ambient.

Ecoansietat

Angoixa, preocupació o por relacionada amb el canvi climàtic i la degradació ambiental. Pot causar estrès emocional a les persones que es preocupen pel medi ambient.

Energies renovables

Fonts d’energia que s’obtenen de recursos naturals renovables, com la llum solar, el vent i l’energia hidroelèctrica, que no esgoten els recursos a mesura que s’utilitzen i tenen menys impacte ambiental.

Finançament climàtic

Fa referència als fons i recursos financers destinats específicament a abordar el canvi climàtic i els seus efectes. S’utilitzen per finançar projectes i accions que redueixin les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, promoguin l’adaptació als impactes del canvi climàtic i donen suport a la transició cap a una economia més sostenible. Té com a objectiu accelerar les mesures per combatre el canvi climàtic i ajudar comunitats i països a enfrontar els seus desafiaments ambientals.

Gasos d’efecte hivernacle

Són substàncies presents a l’atmosfera que atrapen la calor del Sol i la retenen, cosa que provoca un augment de la temperatura de la Terra. Aquests gasos inclouen diòxid de carboni (CO2), metà (CH4) i òxid nitrós (N2 O), entre d’altres. La seva acumulació és el resultat d’activitats humanes, com la crema de combustibles fòssils i la desforestació, i és la principal causa del canvi climàtic.

Global Stocktake

Procés de revisió i avaluació periòdica dels esforços globals per abordar el canvi climàtic. Es fa en virtut de l’Acord de París per mesurar el progrés cap als seus objectius.

Hidrogen verd

Tipus d’hidrogen produït a partir de fonts d’energia renovable, normalment amb electròlisi de l’aigua, i es considera una forma neta d’energia. Té un gran potencial per a la descarbonització de sectors com el transport i la indústria.

Medi ambient

Entorn natural que envolta els éssers vius, incloent-hi l’aire, l’aigua, el sòl, els ecosistemes i tots els elements que influeixen a la vida a la Terra. La protecció i preservació del medi ambient és fonamental per a la salut i el benestar de la humanitat i la biodiversitat.

Mitigació

Accions i polítiques destinades a reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per prevenir o limitar el canvi climàtic. Això implica reduir la dependència dels combustibles fòssils, millorar l’eficiència energètica, promoure energies netes i adoptar pràctiques sostenibles.

Mix energètic

Combinació de fonts d’energia utilitzades en un país o regió, que pot incloure energia nuclear, renovable i fòssil, per satisfer les necessitats energètiques.

Neutralitat de carboni

Significa que un país, una empresa o un individu, no emet més diòxid de carboni (CO2) a l’atmosfera del que és capaç d’absorbir. Un equilibri entre les emissions de CO2 i les accions que eliminen o redueixen aquestes emissions, com ara la reforestació, la captura de carboni o l’eficiència energètica. L’objectiu és mitigar el canvi climàtic perquè no contribueix a l’augment net de CO2 a l’atmosfera.

Objectiu de 1,5ºC

Es refereix a l’objectiu de limitar l’augment de la temperatura global a 1,5 graus centígrads per sobre dels nivells preindustrials, tal com estableix l’Acord de París. Aquest límit cerca reduir els impactes del canvi climàtic.

Pèrdues i danys

Són els impactes negatius que el canvi climàtic causa a comunitats, ecosistemes i economies. Aquests poden incloure esdeveniments climàtics extrems, com ara inundacions i sequeres, que causen danys significatius i a llarg termini. La discussió sobre “pèrdues i danys” se centra com ajudar les poblacions afectades i qui ha de ser responsable de proporcionar suport financer i tècnic per enfrontar aquestes situacions.

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere