Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Nou Pla Serra Húnter per a les universitats públiques catalanes per al període 2024-2027 que inclou una modalitat sènior de contractació de professorat

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), ha aprovat el nou Pla Serra Húnter (PSH) per a les universitats públiques catalanes per al període 2024-2027. El nou Pla, que manté l’esperit dels anteriors com a instrument per contribuir a la captació de professorat d’excel·lència acadèmica internacional, inclou una nova modalitat sènior destinada a la contractació de professorat distingit. Alhora, el nou Pla Serra Húnter desenvolupa el que estableix el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PNSC) i s’adapta al marc normatiu vigent que fixa la Llei Orgànica del Sistema Universitari com a programa d’excel·lència.

Alguns dels principals objectius del nou Pla Serra Húnter consisteixen a promoure a les diferents universitats públiques catalanes la contractació de professorat altament qualificat en docència i recerca i amb mèrits homologables als estàndards internacionals; afavorir la concurrència dels millors aspirants en un ampli entorn d’institucions d’arreu del món, incloses les de Catalunya; i atraure, retenir i recuperar talent per al sistema d’universitats de Catalunya desenvolupant dues branques diferenciades del Pla, el PSH General i el PSH Sènior.

PSH General

El PSH General es destinarà a la contractació de personal docent i investigador d’excel·lència seguint el model del Pla que s’havia desenvolupat fins ara amb estàndards internacionals. El PSH Sènior, en canvi, servirà per cobrir necessitats docents i investigadores d’alt nivell i per promoure la incorporació de talent al sistema universitari català provinent d’institucions de l’estranger.

Pel que fa a la tipologia de figures contractuals, el PSH General promourà preferentment la categoria de professorat lector (categoria contractual establerta a l’article 49 de la LUC i 78 LOSU), però també la de professorat agregat i, excepcionalment, de professorat catedràtic. Totes les contractacions requeriran credencials d’alt nivell acadèmic i les d’agregat o catedràtic hauran de disposar de l’acreditació corresponent de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya). No caldrà, en canvi, acreditacions per a les contractacions de lector, atès que la LOSU en el seu article 78 elimina aquest requisit per a la categoria de professorat ajudant doctor, que es correspon amb la de lector del PSH.

La universitat que contracti nou professorat lector que resti adscrit al Pla Serra Húnter rebrà una dotació econòmica per cada nova contractació, aquesta dotació ha d’anar destinada a la unitat que aculli el nou professorat lector Serra Húnter per tal de facilitar-ne la incorporació acadèmica i iniciar o continuar la seva recerca.

PSH Sènior

El PSH Sènior per a la contractació de professorat distingit neix, per la seva banda, com una nova branca per cobrir necessitats docents i investigadores d’alt nivell i, alhora, promoure la incorporació de talent al sistema universitari català provinent d’institucions de l’estranger. En aquesta línia, la persona proposada haurà de complir amb els requisits previstos a l’article 84 de la LOSU per a ser contractada com a professorat distingit, això és, ser personal docent o investigador, espanyol o estranger, que estigui desenvolupament la seva carrera acadèmica o investigadora a l’estranger, i l’excel·lència i contribució científica, tecnològica, humanística o artística del qual sigui significativa i reconeguda internacionalment.

A tal efecte, en el marc del PSH s’oferiran anualment 10 dotacions econòmiques per al conjunt de les universitats públiques acollides al Pla, destinades a la contractació de professorat distingit amb una limitació temporal del contracte en el marc del Pla de fins a cinc anys. Les dotacions s’assignaran a les universitats prèvia valoració i sempre que la seva proposta signifiqui una incorporació de talent i lideratge rellevant en el seu àmbit per al sistema universitari català.

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere