Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Convocatòria de Subvencions per promoure el coneixement i l’ús de l’occità, aranès a l’Aran, a Catalunya, per a l’any 2024

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

Organisme atorgant: Generalitat de Catalunya – Departament de cultura / Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Objecte: Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per promoure el coneixement i l’ús de l’occità, aranès a l’Aran, a Catalunya, per a l’any 2024 (CLT064).

En queden excloses: a) Les traduccions i l’edició d’obres literàries, de llibres de text i de manuals universitaris. b) L’edició d’audiollibres. c) L’organització d’espectacles en viu, de música, dansa, teatre i arts visuals, en sala o carrer. d) La producció discogràfica i videogràfica de produccions musicals. e) La producció de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics. f) La producció i edició de videojocs. g) La producció de continguts per a emissions de televisió. h) L’adquisició de materials d’equipament o altres béns inventariables per a entitats.

Beneficiaris: Poden optar a aquestes subvencions les entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin seu a Catalunya, així com les persones físiques que estiguin domiciliades a Catalunya.

També hi poden optar les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya.

Despeses subvencionables: S’accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte, d’acord amb la base general 6.3.

Dotació pressupostària: 150.000,00 euros.

Quantia: La quantia màxima de la subvenció no pot superar el 80% del cost del projecte.

Lloc de presentació: Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s’han de fer només per via telemàtica a través de la Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat (seu.gencat.cat) a l’apartat Tràmits gencat (https://cultura.gencat.cat/ca/tramits) utilitzant el sistema de signatura electrònica d’acord amb l’Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d’ajuts de concurrència pública, modificada per l’Ordre CLT/47/2014, de 21 de febrer.

Termini de presentació: El període per presentar les sol·licituds és del 7 al 22 de febrer de 2024.

El dia 22 de febrer de 2024 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

Normativa

  Convocatòria (DOGC núm. 9095 de 06.02.2024)

  Bases específiques (DOGC núm. 8905 de 28.04.2023)

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere