Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Strategic Technologies for Europe Platform: acord provisional al Consell de la Unió Europea per impulsar les inversions en tecnologies crítiques

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

La presidència del Consell de la UE i els negociadors del Parlament Europeu han arribat a un acord provisional sobre la Plataforma de Tecnologies Estratègiques per a Europa (STEP).(07/02/2024)

La plataforma mobilitzarà inversions en els camps de la tecnologia digital i profunda, la tecnologia neta i la biotecnologia, amb l’objectiu general d’enfortir la sobirania de la UE i la competitivitat a llarg termini en tecnologies crítiques.

Mitjançant una combinació d’incentius financers i mesures per facilitar el finançament de projectes, aprofitarà el finançament en suport de tecnologies crítiques en el marc dels programes i fons existents de la UE, inclosos els fons de la política de cohesió, InvestEU, Horizon Europe, el Fons Europeu de Defensa, el Fons d’Innovació i la Facilitat de Recuperació i Resiliència.

Per tal d’impulsar la capacitat d’inversió en defensa, es destinaran 1.500 milions d’euros addicionals al Fons Europeu de Defensa.

Àmbit de suport

Durant les negociacions, els colegisladors van aclarir l’abast de les inversions cobertes per STEP. Tenint en compte les diferències entre els estats membres, han acordat garantir el suport a tota la cadena de valor de les tecnologies crítiques, tal com proposa la Comissió, així com als serveis associats.

S’ha demanat a la Comissió que emeti orientacions sobre com es valoraran les tecnologies com a crítiques per a les inversions de STEP.

Segell Sobiranista i Portal de la Sobirania

Sota STEP, s’atorgarà un segell de sobirania als projectes que contribueixen als objectius de STEP com a segell de qualitat que els ajuda a accedir al finançament de la UE i a atraure altres inversions.

També es crearà un Portal de Sobirania com a finestreta única d’oportunitats de finançament per a projectes relacionats amb STEP.

Durant les negociacions, el Consell i el Parlament han aclarit el paper de la Comissió en la implementació de la plataforma i han subratllat el seu paper en la promoció del Segell Sobiranista i en la visibilitat dels projectes que han rebut aquest segell de qualitat.

Ús dels fons de la política de cohesió

Un element important de STEP són els incentius financers per canalitzar els fons de la política de cohesió cap a inversions en tecnologies crítiques. Això ajudarà a tots els estats membres a desenvolupar les seves capacitats i contribuir a la igualtat de condicions per a les inversions en tecnologies crítiques al mercat únic.

Amb aquesta finalitat, s’aplicarà una taxa de cofinançament del 100% i una taxa de prefinançament del 30% per a les prioritats STEP en el període de programació 2021-2027. També es podran invertir en grans empreses.

Tenint en compte la pressió pressupostària continuada als estats membres, també s’aplicarà retroactivament un tipus de cofinançament del 100% als programes de cohesió 2014-2020 en l’últim exercici comptable, mentre que el termini de presentació de sol·licituds de pagament s’allargarà en 12 mesos.

Per fomentar encara més l’adopció de STEP amb els fons de la política de cohesió, els colegisladors també han donat als estats membres més flexibilitat per assolir els objectius climàtics en el marc del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (30%) i del Fons de Cohesió (37%) comptant els “projectes sobrants”. sota un fons cap a l’objectiu de l’altre. Al mateix temps, s’aplicarà un límit del 20% a les inversions de STEP del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, per garantir la continuïtat d’aquest fons en els seus objectius originals.

Els estats membres tindran la possibilitat de modificar els programes –i, per tant, els acords d’associació– l’any 2024 mitjançant un procediment accelerat, amb la finalitat de rebre un prefinançament per als projectes relacionats amb STEP tan aviat com aquest any, a més de noves esmenes el 2025 dins del calendari de la revisió a mitjà termini.

Avaluació de la Plataforma

Els colegisladors de la UE també han demanat a la Comissió que els proporcioni un informe d’avaluació provisional sobre la implementació de STEP a finals de 2025, com a base per preparar noves intervencions per donar suport a la sobirania i la competitivitat en sectors estratègics en el futur.

Propers passos

Ara cal que l’acord provisional sigui avalat pel Consell i el Parlament abans de la revisió jurídicolingüística i l’adopció formal per part de les dues institucions.

Un cop adoptat, el reglament que estableix STEP es publicarà al Diari Oficial de la UE i entrarà en vigor l’endemà.

Context

La Comissió va proposar la creació d’una plataforma de tecnologies estratègiques per a Europa el 20 de juny de 2023 com a part del seu paquet de propostes relacionades amb la revisió a mitjà termini del marc financer plurianual 2021-2027.

El paquet també incloïa una proposta per a la creació del mecanisme d’Ucraïna, sobre la qual els colegisladors van arribar a un acord provisional a principis d’aquesta setmana.

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere