Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Catalunya: Educació simplifica el procés de preinscripció a la formació professional

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

Avui (26/02/2024) s’ha publicat al DOGC la resolució de preinscripció i matrícula per als diferents ensenyaments dels centres del Servei d’Educació de Catalunya

Es modifica el sistema d’ordenació de sol·licituds i matrícula a l’FP afavorint les persones amb millor nota, com en l’àmbit universitari

S’incrementa de forma notable la reserva de places pels alumnes que provenen d’FP, tant al grau mitjà com al superior

S’equilibren les condicions en l’accés als cicles formatius i s’equipara l’alumnat graduat en ESO i l’alumnat d’FP bàsica, per afavorir la igualtat d’oportunitats

Es crea un procés de repesca un cop finalitzat tot el procés per evitar l’abandonament i promoure la continuïtat educativa

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya simplifica el procés de preinscripció dels ensenyaments postobligatoris, sobretot pel que fa a la formació professional, de cara al proper curs 2024-2025. El DOGC ha publicat avui la resolució de preinscripció i matrícula per als diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics dels centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius per al curs que ve.

De cara al procediment de preinscripció d’FP, Educació introdueix un seguit de canvis -alguns d’ells marcats per la nova normativa estatal- per a facilitar el procés, fer-lo més senzill i, per tant, afavorir la continuïtat educativa en els ensenyaments postobligatoris i evitar l’abandonament prematur. Per això, i com a novetats més destacades:

-S’assignen les places de formació professional (cicles mitjans i superiors) en base a la nota, no a l’ordre de petició com fins ara. D’aquesta manera, el sistema d’ordenació i matrícula s’assimila a l’àmbit universitari, afavorint a les persones amb millors qualificacions.

-S’escurcen les fases en l’assignació de places a només dues tandes. Així:

-En la primera tanda només es matricula l’alumnat que ha obtingut plaça en la primera opció sol·licitada.

-En una segona tanda s’usen les places vacants per millorar l’assignació de la primera tanda. Es garanteix que, com a mínim, l’alumne mantingui la plaça obtinguda en el primer procés i, fins i tot, pugui accedir a la seva primera opció en cas que hi hagi vacants.

-Se suprimeix l’acte públic de gestió de la llista d’espera.

Un altre dels canvis en la preinscripció d’enguany és que s’incrementa de forma notable la reserva de places pels alumnes que provenen d’FP, tant al grau mitjà com al superior. És a dir, fins ara per accedir a cicles de grau mitjà, els graduats en ESO tenien una reserva de places del 70 %, i els d’FP bàsica un 20 %. A la propera preinscripció, s’equipara els alumnes provinents de les dues vies, que accediran al grau mitjà amb igualtat de condicions, amb una reserva comuna del 80 % de places.

Pel que fa a l’increment de la reserva de places en l’accés al grau superior, actualment per accedir-hi l’alumnat de batxillerat tenia una reserva de places del 60 % i els tècnics d’FP un 20 %. A partir d’ara, els alumnes dels dos ensenyaments disposaran d’una reserva del 80 %, dins de la qual un 55 % de places estaran reservades per a alumnat de batxillerat, i un 45 % per a alumnat d’FP.

Aquest increment de la reserva suposa un equilibri de condicions entre l’alumnat graduat en ESO i batxillerat i els tècnics d’FP, per possibilitar que els titulats de formació professional tinguin similars possibilitats d’obtenir plaça que els d’ESO i batxillerat.

En la via 1 de l’accés al grau superior, la que disposa d’una reserva de 80% de places, s’estableix també criteris de prioritat: haver finalitzat el grau mitjà o batxillerat en els darrers tres cursos escolars, haver cursat un grau mitjà d’una família afí o haver cursat una modalitat de batxillerat prioritària. Per tant, els aspirants amb aquestes prioritats s’ordenaran per nota i tindran un accés prioritari. Les places restants seran assignades per ordre també de nota entre la resta d’aspirants.

Una altra de les novetats de les vies d’accés als cicles de formació professional és que es dona l’opció que les persones amb certificat de professionalitat es puguin preinscriure, amb una reserva del 5 % per a cursar els mòduls que els manquen per obtenir el títol.

S’introdueix un període de repesca un cop acabada la preinscripció, específic per a les persones que no han fet la preinscripció o no han obtingut cap plaça. Aquestes persones podran participar en un procés de darrera oportunitat, entre el 12 i el 16 de setembre, per evitar l’abandonament i afavorir la continuïtat educativa.

Dates principals de la preinscripció

La resolució publicada avui al DOGC estableix les dates de preinscripció i matrícula per als diferents ensenyaments. Les més destacades són:

Educació infantil de segon cicle, educació primària i Educació Secundària Obligatòria:

-Presentació de sol·licituds: Del 6 al 20 de març per segon cicle d’infantil i primària; del 8 al 20 de març per ESO

-Llista amb puntuació provisional: 17 d’abril

-Sorteig de preinscripció: 30 d’abril

-Llista d’assignació: 10 de juny

-Matriculació: Del 18 al 26 de juny

Batxillerat:

-Presentació de sol·licituds: Del 18 al 25 d’abril per al batxillerat;

-Publicació d’assignació batxillerat: 20 de juny

-Matrícula batxillerat: Del 21 de juny a l’1 de juliol

Formació professional:

-Presentació de sol·licituds: Del 24 al 30 de maig

-Matrícula primera assignació: GM del 17 al 22 de juliol; GS del 15 al 18 de juliol

-Publicació segona tanda d’assignació GM: 31 juliol i GS: 30 juliol

-Matrícula resta d’assignacions d’FP: Del 2 al 6 de setembre

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere