Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Programa “Parla 3”: Ajuts per promoure la formació i l’acreditació de terceres llengües per als estudiants matriculats en estudis de grau en una universitat catalana

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

Termini de presentació obert: Del 9 de maig al 30 de setembre de 2024 a les 14:00 h

Són ajuts adreçats als estudiants matriculats el curs 2023-2024 en estudis oficials de grau en una universitat catalana i que no tinguin acreditat el nivell B2 d’una tercera llengua (anglès, francès, alemany i italià). 

Pots sol·licitar ajut d’una de les dues modalitats del programa de terceres llengües (Parla 3). Les modalitats són les següents:

-Modalitat A: ajuts per sufragar les despeses de la matrícula per a les proves per obtenir el Certificat de Llengües de les Universitats Catalanes (CLUC), les proves pròpies d’idiomes de les universitats catalanes que avaluen les quatre destreses (comprensió i expressió orals i comprensió i expressió escrites) o les proves per obtenir els certificats de les escoles oficials d’idiomes de Catalunya durant el curs que preveu la convocatòria, i les hagin superat amb un nivell de coneixements de B2 (o superior, en el cas de les proves multinivell que permetin acreditar el B2), d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

– Modalitat B: ajuts per fer cursos de terceres llengües del sistema educatiu català i haver assolit el nivell A2 o B1 o els subnivells B2.1 o B2.2 del MECR, durant el curs que preveu la convocatòria, certificats per les universitats catalanes, les escoles oficials d’idiomes (EOI) o l’Institut Obert de Catalunya (IOC).

S’exclouen d’aquesta convocatòria els estudiants que:

  • Cursen estudis universitaris diferents dels de grau.
  • Tenen alguna titulació universitària prèvia (o altres estudis equivalents).
  • Estan en possessió d’un certificat o títol de coneixements de nivell B2.2 o superior (C1 i C2) del MECR, en qualsevol de les terceres llengües del sistema educatiu de Catalunya (anglès, francès, alemany o italià).
  • Han obtingut un ajut per al mateix nivell o per a un nivell superior al sol·licitat, per a la mateixa convocatòria o una convocatòria anterior o per a una altra modalitat de l’ajut.

*Excepcionalment, poden beneficiar-se d’aquests ajuts els estudiants que han finalitzat els estudis de grau en una universitat catalana, però als quals no s’ha expedit el títol perquè tenen pendent d’assolir la competència en tercera llengua, establerta com a requisit a la seva universitat. Aquesta situació l’ha d’acreditar el representant legal de la universitat.

Més informació i tramitació

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere