Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

El segon informe sobre l’estat de la Dècada Digital insta a una acció col·lectiva més decidida per impulsar la transformació digital de la UE

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

La Comissió Europea ha publicat avui (02/07/2024) el segon informe sobre l’estat de la Dècada Digital, que presenta una visió general dels avenços realitzats vers l’assoliment dels objectius i metes digitals que fixa el Programa Estratègic de la Dècada Digital per al 2030. Enguany, per primera vegada, l’informe s’acompanya d’una anàlisi dels fulls de ruta estratègics nacionals de la Dècada Digital que han presentat els estats membres i en què es detallen les mesures, accions i finançament nacionals previstos per contribuir a la transformació digital de la UE.

L’anàlisi de la Comissió mostra que, en les condicions actuals, per assolir l’objectiu ambiciós de la UE no n’hi haurà prou amb els esforços col·lectius dels estats membres. S’han detectat llacunes com ara la necessitat de més inversió, tant a nivell nacional com de la UE, en particular en els àmbits de les competències digitals, la connectivitat de qualitat, l’adopció de la intel·ligència artificial (IA) i l’anàlisi de dades per part de les empreses, la producció de semiconductors i els ecosistemes d’empreses emergents.

Tant la UE com els estats membres tenen un paper important a l’hora de garantir l’observança del nou marc jurídic, prendre mesures per impulsar la difusió de les tecnologies digitals i vetllar perquè els ciutadans disposin de competències digitals adequades per aprofitar plenament la transformació digital. És per això que l’informe d’enguany insta els estats membres a reforçar les mesures a fi de ser més ambiciosos, ja que l’assoliment dels objectius de la Dècada Digital en matèria d’infraestructures digitals, empreses, competències i serveis públics és fonamental per a la prosperitat econòmica i la cohesió social futures de la UE.

En aquest context, la Comissió també ha actualitzat les recomanacions específiques i les transversals de cada estat membre de la UE, a fi d’abordar les llacunes detectades.

Una UE competitiva, sobirana i resilient: infraestructures digitals i empreses

L’adopció i desenvolupament de tecnologies innovadores és crucial per a la competitivitat d’Europa, especialment en el panorama geopolític actual i atès l’augment de les amenaces a la ciberseguretat, que exigeixen més resiliència i mesures de seguretat sòlides.

L’informe destaca que la UE està lluny d’assolir els objectius de connectivitat que fixa el Programa Estratègic de la Dècada Digital. Les xarxes de fibra —que són fonamentals per oferir connectivitat de gigabit i permetre l’adopció de tecnologies d’avantguarda com la intel·ligència artificial, el núvol i l’internet de les coses (IdC)— només arriben al 64 % de les llars. Actualment, les xarxes 5G de qualitat només abasten el 50 % del territori de la UE i el seu rendiment encara és insuficient per oferir serveis 5G avançats. Per fer front a aquests reptes, cal que els estats membres i la Comissió treballin plegats a fi de fomentar un mercat únic digital realment funcional.

El 2023, el grau d’adopció de la IA, el núvol i/o el big data per part de les empreses europees també va quedar molt per sota de l’objectiu de la Dècada Digital, del 75 %. Si continua la tendència actual, l’any 2030 només faran servir el núvol el 64 % de les empreses; el big data, el 50 %; i la IA, només el 17 %. Per assolir la digitalització de les empreses és fonamental incentivar l’adopció d’eines digitals innovadores per part de les pimes, en particular el núvol i la IA, així com mobilitzar més inversions privades en empreses emergents de ràpid creixement. Això és crucial per mantenir la competitivitat d’Europa en innovació, eficiència i creixement basats en les dades.

Un altre gran repte amb què es continua trobant la transformació digital de la UE és la propagació limitada de les tecnologies digitals més enllà de les grans ciutats. Per resoldre aquesta bretxa digital és imprescindible fomentar la cooperació entre els actors europeus a nivell transfronterer i local, per exemple a través de projectes plurinacionals, dels centres europeus d’innovació digital i dels consorcis europeus d’infraestructures digitals (EDIC). D’ençà de l’any passat s’han registrat diversos èxits en aquest sentit, i a finals de maig de 2024 s’havien creat tres EDIC.

Una política digital per a les persones i la societat: competències digitals i serveis públics

Situar les persones al centre de la transformació digital de les nostres societats i economies és part de l’essència de la Dècada Digital i el primer principi de la Declaració sobre els drets i principis digitals.

Ara com ara, encara som lluny d’assolir els objectius en matèria de competències digitals que va fixar la Dècada Digital, ja que només el 55,6 % de la població de la UE disposa com a mínim de les competències digitals bàsiques. Si continua la tendència actual, el nombre d’especialistes en TIC a la UE el 2030 serà d’uns dotze milions i continuarà presentant un desequilibri de gènere. Per assolir els objectius, els estats membres han d’aplicar un plantejament amb múltiples actuacions per fomentar les competències digitals a tots els nivells educatius i incentivar el jovent, especialment les noies, a interessar-se per les disciplines de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques (CTEM).

Els estats membres avancen cap a l’objectiu que els ciutadans i les empreses puguin accedir en línia a tots els serveis públics clau i les històries clíniques electròniques, així com disposar d’una identificació electrònica segura. Si bé el grau d’adopció és desigual en els diversos estats membres, actualment el 93 % de la població de la UE té disponible la identitat electrònica i es preveu que la cartera europea d’identitat digital n’incentivi l’ús. Tanmateix, si no hi ha grans canvis serà difícil assolir el 100 % dels serveis públics digitals per als ciutadans i les empreses l’any 2030.

Pròximes etapes

Ara els estats membres hauran de revisar i ajustar els seus fulls de ruta nacionals per alinear-los amb l’objectiu del Programa Estratègic de la Dècada Digital abans del 2 de desembre de 2024. Tal com estableix el programa, la Comissió supervisarà i avaluarà l’aplicació d’aquestes recomanacions i informarà dels avenços assolits en el proper informe sobre l’estat de la Dècada Digital, el 2025.

Rerefons

L’Itinerari cap a la Dècada Digital, proposat el setembre de 2021, marca un camí ben definit per aconseguir la transformació digital a la Unió Europea. El desembre de 2022 la Declaració Europea sobre els Drets i Principis Digitals el va complementar amb l’establiment dels principis i compromisos que han de guiar la transformació digital de la UE. El primer informe sobre l’estat de la Dècada Digital es va publicar el setembre de 2023.

L’informe d’enguany s’acompanya d’un paquet ampli de documents de treball dels serveis de la Comissió, informes i estudis que donen més informació sobre els progressos assolits en les diverses dimensions del Programa Estratègic de la Dècada Digital. El Centre Comú de Recerca de la Comissió (JRC) també ha contribuït a aquest exercici de seguiment ja que va proporcionar la metodologia per agregar els objectius digitals nacionals i presentar-los a nivell de la UE i determinar els imports de les inversions dels instruments de finançament de la Unió que es destinen a iniciatives amb un component digital.

Aquesta legislatura la Unió Europea ha pres mesures significatives per avançar en els objectius i metes de la Dècada Digital. Gràcies a la proposta i adopció de normes jurídiques clau, ha promogut activament un espai digital més segur per a la ciutadania europea i ha fomentat la protecció dels consumidors, sense perjudicar el potencial d’innovació de les empreses europees. També s’ha facilitat un volum significatiu de finançament de la UE per fomentar la transformació digital, en particular a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (150 000 milions d’euros), el Programa Europa Digital (7 900 milions d’euros) i el Mecanisme «Connectar Europa» 2 Digital (1 700 milions d’euros).

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere